Başvuru Formu

Başvuru Bilgileri

• Bildiriler araştırmaya dayalı, özgün, alana katkı sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

• Bildiriler kongrenin konuları ile doğrudan ilgili olmalıdır.

• Bildirinin geniş özeti konuyu ana hatları ile ele almalıdır.

• Türkçe kısa özet 200 kelimeyi geçmeyecek biçimde tam metnin üst bölümünde yer alacaktır.

• Özetin altında dört (4) anahtar kelime eklenmiş olmalıdır.

• Bildiri sunmak isteyen katılımcılar başvurularını başvuru formunda belge ekleme alanından Word formatında göndereceklerdir

• Bildiriler bilim kurulunca değerlendirilecektir.

• Başvurular ekte sunulan başvuru formuna göre yapılacaktır.

• Gönderilen bildiriler 12 punto, Times New Roman yazım karakterinde 1,5 aralıkla 15 sayfayı geçmeyecek biçimde olmalıdır.

• Bildirinin çok yazarlı olması halinde başvuru formunda diğer yazar isimleri, iletişim bilgileri, iletişim yazarı belirtilecektir.

• Çok yazarlı bildirilerde “İletişim Yazarı” süreçler konusunda diğer yazarları bilgilendirmekle sorumludur.

• Bildirisi Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere kabul edilen katılımcıların yol ve konaklama masrafları MEB tarafından karşılanacaktır.

• Kongre için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

Başvuru Formu